Galle´

MY e-mail:   galleanian@gmail.com

44. Herättäjäjuhlat leima
2.7.1958
hinta 0,6 eur