Galle´

MY e-mail:   galleanian@gmail.com

42. Herättäjäjuhlat leima
2.7.1958
Hinta 0,6 eur