Galle´

MY e-mail:   galleanian@gmail.com

33. Lape239-241 v.1941
Viipurin jälleenvaltaus
Hyvät leimat
Hinta 13 eur